Je nutné při změně jednatele dodat mimojiné i výpis z rejstříku trestů?

Češi s trvalým pobytem na území ČR nemusí dodávat výpis z rejstříku trestů, neboť soud si jej opatří sám. Občané EU dodávají výpis z rejstříku trestů dané země EU s prostým překladem do češtiny. Pro cizince mimo EU platí to samé, s tím rozdílem, že musí být překlad do češtiny proveden soudním tlumočníkem. U občanů z některého státu Haagské úmluvy o apostile. Pokud je apostila v jiném jazyce, než je některý z oficiálních jazyků EU, musí dokládat kromě apostily i její překlad do češtiny, opět od soudního tlumočníka. Pokud stát není signatářem ani Haagské úmluvy o apostile a ani členským státem EU je nutné doložit superlegalizaci. S některými státy má Česká republika uzavřenu dohodu, která určuje, jaké listiny není třeba vůbec ověřovat. Seznam těchto států naleznete zde.


další naše služby

Založení společnosti

Komplexní založení firmy online za 7399,- Kč.

Ready made společnosti

Nejlevnější ready made s.r.o. s základním kapitálem 20tis Kč a více.

Sídlo společnosti

Nejlevnější sídlo firmy v Praze a Brně za 99,- Kč / měsíc.