změny ve společnosti online

změny ve společnosti, v společenské smlouvě nebo zakladatelské listině, změna společníka nebo jednatele, změna sídla společnosti, změna názvu společnosti a další

Společenská smlouva je smlouvou, kterou společníci zakládají obchodní společnost. V případě jediného společníka mluvíme nikoliv o společenské smlouvě, nýbrž o zakladatelské listině. Společenská smlouva nemá vliv jen na založení společnosti, ale určuje například i vydání stanov. U společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti má formu notářského zápisu. Naše společnost nabízí veškeré změny společenských smluv respektive zakladatelských listin a v neposlední řad i jejich vytvoření s kompletním právním a poradenským servisem. Zajišťujeme i provedení změn na veřejných obchodních a komanditních společnostech.

Všechny uváděné ceny jsou konečné, bez dalších skrytých poplatků:
změna bez notářského zápisu
včetně soudního poplatku 2000,- pro podání na rejstříkový soud
3999,- Kč
změna s notářským zápisem
včetně odměny notáři za sepsání notářského zápisu a soudního poplatku 2000,- pro podání na rejstříkový soud
8999,- Kč
změna s notářským zápisem a s express zápisem
včetně odměny notáři za sepsání notářského zápisu, soudního poplatku 2000,- pro podání na rejstříkový soud a s expresním zápisem změn do dalšího pracovního dne
10499,- Kč

Doplňkové (nepovinné) služby *

sídlo společnosti na první rok1888,- Kč
sídlo společnosti na první 2 roky3199,- Kč
sídlo společnosti na prvních 5 let6499,- Kč
poplatek za živnostenské oprávnění500,- Kč

* akční ceny doplňkových služeb jsou platné při současném objednání změn ve společnosti, samostatně jsou neprodejné

změna sídla společnosti

změna sídla společnosti, zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku, v případě nutnosti zajištění sepsání notářského zápisu

změna jednatele

změna jednatele(ů), odvolání a jmenování jednatele společnosti, změna počtu jednatelů

převod obchodního podílu

změna společníka(ů), převod obchodního podílu, dělení podílu, smlouva o převodu obchodního podílu

změna názvu společnosti

změna obchodní firmy, změna názvu společnosti

změna způsobu jednání

způsob jednání statutárních orgánů, prokuristů

změna kapitálu

snížení či zvýšení základního kapitálu

změna předmětů podnikání

rozšíření či zrušení některých předmětů podnikání či činnosti

převod obchodního podílu/akcií

převod obchodního podílu, převod akcií rubopisací

převod firmy

změna jednatele(ů), odvolání a jmenování jednatele společnosti, změna počtu jednatelů, vyhotovení smlouvy o prodeji obchodního podílu, navýšení nebo ponížení počtu společníků


další naše služby

Založení společnosti

Komplexní založení firmy online za 7399,- Kč.

Ready made společnosti

Nejlevnější ready made s.r.o. s základním kapitálem 20tis Kč a více.

Sídlo společnosti

Nejlevnější sídlo firmy v Praze a Brně za 99,- Kč / měsíc.