změna názvu společnosti

změna obchodní firmy, změna názvu společnosti


popis služby

Zajistíme změnu názvu společnosti formou notářského zápisu a zápisu změn do obchodního rejstříku.
  1. schválení nového názvu společnosti notářem
  2. vyhotovení všech dokumentů pro OR
  3. vyhotovení notářského zápisu
  4. případně svolání valné hromady
  5. kolek soudu za provedení změn
  6. podání změn do obchodního rejstříku
  7. notářský zápis

změna bez notářského zápisu
včetně kolku pro podání na rejstříkový soud
nelze
změna s notářským zápisem
včetně odměny notáři za sepsání notářského zápisu a kolku pro podání na rejstříkový soud
8999,- Kč
změna s notářským zápisem a s express zápisem
včetně odměny notáři za sepsání notářského zápisu, kolku pro podání na rejstříkový soud a s expresním zápisem změn do dalšího pracovního dne
10499,- Kč
Objednat službu

další naše služby

Založení společnosti

Komplexní založení firmy online za 7399,- Kč.

Ready made společnosti

Nejlevnější ready made s.r.o. s základním kapitálem 20tis Kč a více.

Sídlo společnosti

Nejlevnější sídlo firmy v Praze a Brně za 99,- Kč / měsíc.