převod firmy

změna jednatele(ů), odvolání a jmenování jednatele společnosti, změna počtu jednatelů, vyhotovení smlouvy o prodeji obchodního podílu, navýšení nebo ponížení počtu společníků


popis služby

Kompletní převod firmy na nového společníka(y) včetně změny jednatele(ů) v obchodním rejstříku formou rozhodnutí jediného společníka nebo s organizací valné hromady bez notářského zápisu. Včetně vyhotovení smlouvy o převodu obchodního podílu, převod obchodního podílu (společnost s jedním společníkem bez notářského zápisu, s více společníky dle společenské smlouvy). Při změně počtu jednatelů, nebo v případě nutnosti změny rozdělení podílu (navýšení nebo ponížení počtu společníků) či nutnosti souhlasu valné hromady zajistíme sepsání notářského zápisu.
  1. odvolání a jmenování jednatele(ů)
  2. vyhotovení prohlášení nového jednatele(ů)
  3. vyhotovení smlouvy o prodeji obchodního podílu
  4. příprava všech dokumentů pro OR
  5. případně svolání valné hromady
  6. kolek soudu za provedení změn
  7. podání změn do obchodního rejstříku
  8. notářský zápis viz popis

změna bez notářského zápisu
včetně kolku pro podání na rejstříkový soud
3999,- Kč
změna s notářským zápisem
včetně odměny notáři za sepsání notářského zápisu a kolku pro podání na rejstříkový soud
8999,- Kč
změna s notářským zápisem a s express zápisem
včetně odměny notáři za sepsání notářského zápisu, kolku pro podání na rejstříkový soud a s expresním zápisem změn do dalšího pracovního dne
10499,- Kč
Objednat službu

další naše služby

Založení společnosti

Komplexní založení firmy online za 7399,- Kč.

Ready made společnosti

Nejlevnější ready made s.r.o. s základním kapitálem 20tis Kč a více.

Sídlo společnosti

Nejlevnější sídlo firmy v Praze a Brně za 99,- Kč / měsíc.