převod obchodního podílu

změna společníka(ů), převod obchodního podílu, dělení podílu, smlouva o převodu obchodního podílu


popis služby

Vyhotovení smlouvy o převodu obchodního podílu, převod obchodního podílu (společnost s jedním společníkem bez notářského zápisu, s více společníky dle společenské smlouvy).
V případě nutnosti změny rozdělení podílu (navýšení nebo ponížení počtu společníků) či nutnosti souhlasu valné hromady zajistíme sepsání notářského zápisu.
  1. vyhotovení smlouvy o prodeji obchodního podílu
  2. vyhotovení všech dokumentů pro OR
  3. případně svolání valné hromady
  4. kolek soudu za provedení změn
  5. podání změn do obchodního rejstříku
  6. notářský zápis viz popis

změna bez notářského zápisu
včetně kolku pro podání na rejstříkový soud
3999,- Kč
změna s notářským zápisem
včetně odměny notáři za sepsání notářského zápisu a kolku pro podání na rejstříkový soud
8999,- Kč
změna s notářským zápisem a s express zápisem
včetně odměny notáři za sepsání notářského zápisu, kolku pro podání na rejstříkový soud a s expresním zápisem změn do dalšího pracovního dne
10499,- Kč
Objednat službu

další naše služby

Založení společnosti

Komplexní založení firmy online za 7399,- Kč.

Ready made společnosti

Nejlevnější ready made s.r.o. s základním kapitálem 20tis Kč a více.

Sídlo společnosti

Nejlevnější sídlo firmy v Praze a Brně za 99,- Kč / měsíc.